1. Vị trí:  Kế Toán Tổng Hợp

2. Thời gian làm việc: Toàn thời gian

3. Địa điểm làm việc: 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Mô tả công việc:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm của kế toán giá thành.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.

- Kiểm soát hoạt động của kế toán viên khác.

- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.

- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm,...).

- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ ( hàng tháng).

- Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

- Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định.

5. Yêu cầu công việc:

- Kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp

Thào thạo phần mềm kế toán misa.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm trong môi trường cùng nghành nghề.

- Có kỹ năng làm việc độc lập đồng thời quản lý nhóm tốt.

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về các công tác nghiệp vụ của kế toán viên.

6. Hạn ứng tuyển: 20/10/2021

7. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Công ty TNHH Cộng Cà Phê - 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

- Hòm thư: jobs@congcaphe.com

- Đường dây nóng: 091.181.1155 - Ms. Hoa