Giải khát kiểu mẫu Cộng đổ bộ vào số 11 Nguyễn Văn Huyên.

Cửa hàng thứ 25 của hệ thống Cộng cà phê tại Hà Nội trình diện khách hàng từ 7h ngày 26/04.
Với thế mạnh không gian với góc trang trí đặc biệt, Cộng Nguyễn Văn Huyên hứa hẹn là một địa điểm tiếp theo cho khách hàng của Cộng.  

Cộng Càphê xin thông báo thời gian khai trương cửa hàng:

  • Soft-opening: 7h ngày 26/04/2016
  • Grand-opening: 7h ngày 30/04/2016