logo
vn-image
vn.png
image-post

Cộng Cà Phê chính thức mở cửa tại Malaysia

Cộng Cà Phê - hành trình 12 năm, 65 cửa hàng, 30.000 ly cà phê phục vụ mỗi ngày, tạo nên những giá trị văn hoá, tinh thần không thể đong đếm. Nay câu chuyện Việt Nam ấy sẽ được kể tiếp trên mảnh đất mới - Malaysia

image-post

CỘNG KẾT NẠP CỬA HÀNG THỨ 25 TẠI SỐ 11 NGUYỄN VĂN HUYÊN

Giải khát kiểu mẫu Cộng đổ bộ vào số 11 Nguyễn Văn Huyên.

image-post

CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN CÙNG 'CỘNG PASSPORT'

Chuyến hành trình "Cộng Passport" sẽ đưa bạn đi qua các cửa hàng đặc biệt và kể bạn nghe câu chuyện của chúng tôi từ năm 2007 đến nay.

KÊNH KẾT NỐI
LUÔN CẬP NHẬT

Về các tin tức đó đây, sản phẩm mới

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn