1. Vị trí:  Kế Toán Tổng Hợp

2. Thời gian làm việc: Toàn thời gian

3. Địa điểm làm việc:  94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Mô tả công việc

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp lý hợp lệ của các bút toán ghi nhận trên sổ sách chứng từ của các khối, Phòng ban, các đơn vị thành viên trực thuộc công ty chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra, soát xét, chủ động yêu cầu và hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thuế hợp lý – hợp lệ - hợp pháp.

- Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác…trên bút toán tổng hợp, nghiệp vụ khác.

- Kết chuyển chi phí, lãi lỗ, lập hoặc tổng hợp các báo cáo và phân tích báo cáo KQKD, báo cáo quản trị nội bộ của công ty, các đơn vị, cửa hàng.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang. Từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Theo dõi và quản lý công nợ tổng hợp, giúp Công ty nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị trực tiếp và gián tiếp.

- Lập các báo cáo tổng hợp theo quy định của Công ty.

5. Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp

- Ưu tiên kinh nghiệm làm trong môi trường cùng nghành nghề

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về các công tác nghiệp vụ của kế toán viên.

- Có kỹ năng làm việc độc lập đồng thời quản lý nhóm tốt

- Vi tính: Thào thạo phần mềm kế toán MISA.

- Kỹ năng cần có:

   + Kỹ năng ứng xử, giao tiếp.

   + Kỹ năng tổng hợp, báo cáo.

   + Kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu.

6. Hạn ứng tuyển: 30/05/2021

7. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Công ty TNHH Cộng Cà Phê - 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

- Hòm thư: jobs@congcaphe.com

- Đường dây nóng: 091.181.1155 - Ms. Hoa