Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn không đóng cửa, vẫn vui xuyên ngày! Năm nay, Cộng vẫn mở cửa hoạt động "vui xuyên Tết" ở một số cơ sở, sẵn sàng phục vụ những vị khách đầu tiên của năm 2023 rồi đây!

Mời bạn bè tham khảo lịch hoạt động Tết Quý Mão 2023 của Cộng tại đây!