1. Vị trí: Kế toán Tổng hợp.

2. Thời gian làm việc: Nhân viên chính thức, làm toàn thời gian cố định.

3. Trách nhiệm và mô tả công việc

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp lý hợp lệ của các bút toán ghi nhận trên sổ sách chứng từ của các khối, Phòng ban, chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra, soát xét, chủ động yêu cầu và hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thuế.

- Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT.

- Hạch toán nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm.

- Kết chuyển chi phí, lãi lỗ, lập hoặc tổng hợp các báo cáo và phân tích báo cáo kết quả kinh doang, báo cáo quản trị nội bộ của công ty, các cửa hàng.

- Theo dõi và quản lý công nợ tổng hợp.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị trực tiếp và gián tiếp.

- Lập các báo cáo tổng hợp theo quy định của công ty.

- Kiểm tra in ấn và tổ chức lưu trữ dữ liệu, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.

- Kiểm tra, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT.

- Kiểm tra đối chiếu và kiểm soát kê khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài, thuế khác… của công ty.

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng, quý, năm, báo cáo thuế TNDN và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

- Cập nhật và chia sẻ kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Yêu cầu công việc

- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
- Hiểu biết và nắm rõ các quy định liên quan của Nhà nước và Pháp Luật.
- Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên ngành.
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí kế toán, kiểm toán, kiểm soát.
- Tiếng Anh tốt

5. Địa điểm làm việc: Cộng Cà Phê - 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

6. Nộp đơn ứng tuyển tại: hoadt@congcaphe.com

7. Thời hạn ứng tuyển: 30/11/2019