logo
vn-image
vn.png
image-post

TUYỂN DỤNG: QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Cộng Cà Phê tìm kiếm thành viên mẫn cán, đồng hành cùng chúng tôi trong hoạt động vận hành và phát triển cửa hàng.

image-post

CỘNG CÀ PHÊ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cộng Cà Phê nhắn tìm đồng đội phát triển kinh doanh tại Hà Nội!

image-post

CỘNG NHẮN TÌM: CHUYÊN VIÊN CONTENT

Phòng Marketing - Cộng Cà Phê tìm kiếm đồng đội, chỉ cần sáng tạo và hăng say lao động!

image-post

Cộng Cà Phê: Tổng Tuyển Dụng 2020

Cộng Cà Phê tuyển dụng các vị trí: Pha chế, Thu ngân, Phục vụ làm việc tại khu vực Hà Nội.

KÊNH KẾT NỐI
LUÔN CẬP NHẬT

Về các tin tức đó đây, sản phẩm mới

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn