Không cho máy ngừng nghỉ, không cho tay ngừng quay! Vui đón Xuân sang, Cộng vẫn không ngừng lao động, nhiều cửa hàng mở cửa xuyên Tết để phục vụ bà con. Xem ngay lịch hoạt động Tết Giáp Thìn 2024 tại các cửa hàng trong hệ thống Cộng Cà Phê ngay tại đây: