1. Vị trí:  Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm

2. Thời gian làm việc: Toàn thời gian

3. Địa điểm làm việc:  94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Mô tả công việc:

- Thực hiện nghiên cứu, sáng tạo và phát triển sản phẩm thương mại.

- Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và hoàn thành kế hoạch sản phẩm thương mại theo năm/quý/tháng.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình nghiên cứu và ra mắt sản phẩm mẫu.

- Chịu trách nhiệm phối hợp và thống nhất thông tin với phòng Marketing và các phòng ban khác (nếu có) trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mẫu.

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm thương mại đã có.

5. Yêu cầu công việc:

- Yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc Thiết kế đồ hoạ - 3 năm trở lên.

- Thành thạo kỹ năng sử dụng các phần mềm Adobe.

- Kỹ năng vẽ tay trên máy tính tốt.

- Kỹ năng chủ động nghiên cứu sáng tạo.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày ý tưởng tốt.

6. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

- Hòm thư: jobs@congcaphe.com

- Đường dây nóng: 091.181.1155 - Ms Hoa

7. Hạn ứng tuyển: 15/12/2020