1. Vị trí: Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

2. Thời gian làm việc: Nhân viên chính thức

3. Trách nhiệm và mô tả công việc

Bao gồm nhưng không chỉ bị giới hạn bởi những điều sau:

- Kiểm tra chất lượng định kỳ khối cửa hàng: Đánh giá chất lượng vận hàng của cửa hàng và đưa ra các đề xuất, gợi ý để tăng chất lượng vận hành và tăng doanh thu.

- Giám sát hoạt động, chất lượng đội ngũ khách hàng bí mật.

- Phân tích, cải tiến, kiểm soát rủi ro đối với các cửa hàng và công ty, từ đó đưa ra phương án giảm thiểu, phòng tránh rủi ro.

- Phối hợp với các phòng, ban khác trong công ty để thực hiện các công việc liên quan.

4. Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý chất lượng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng - khách sạn.

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 02 - 03 năm trong lĩn vực Food & Beverage, trong đó có ít nhất 01 năm trong lĩnh vực thanh tra, giám sát, quản lý chất lượng. Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong chuỗi cà phê và fast food.

- Cần có các kỹ năng cơ bản sau:

  + Kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo.

  + Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống.

  + Kỹ năng đào tạo và kiểm soát.

  + Kỹ năng ứng xử và giao tiếp.

- Phẩm chất cá nhân: Quyết liệt, công tâm, trung thực, kỷ luật.

- Thái độ làm việc: Nhanh nhẹn và chịu được áp lực cao.

- Có khả năng thu thập và tổng hợp thông tin.

5. Địa điểm làm việc: Cộng Cà Phê - 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

6. Nộp đơn ứng tuyển tại: jobs@congcaphe.com

7. Thời hạn ứng tuyển: 31/8/2019