Trong tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, Cộng gửi đến bạn cập nhật các cửa hàng mở bán take-away và phục vụ tại chỗ:

Các cửa hàng khác xin phép được tạm đóng cửa để đảm bảo quy định giãn cách và an toàn mùa dịch.

Mong bạn bè thông cảm!