1. Vị trí: CTV Content Tuyển dụng

2. Thời gian làm việc: Ưu tiên ca full

3. Phạm vi công việc: thực hiện công việc liên quan đến vấn đề nhân sự, tuyển dụng theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

4. Trách nhiệm và mô tả công việc

- Soạn thảo, biên tập bài viết PR, quảng cáo cho các kế hoạch tuyển dụng.

- Sáng tạo nội dung trên Website, Fanpage và các trang tuyển dụng khác.

- Chỉnh sửa hình ảnh cơ bản trong quá trình làm việc.

- Hỗ trợ, sắp xếp lịch phỏng vấn.

- Thực hiện một số công việc liên quan theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

5. Yêu cầu công việc

- Ưu tiên sinh viên mới ra trường, có kỹ năng viết bài quảng cáo.

- Có khả năng thu thập và tổng hợp thông tin.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng với các phần mềm cơ bản như Word, Excel...

- Có hiểu biết về các mạng xã hội.

6. Địa điểm làm việc: Cộng Cà Phê - 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

7. Nộp đơn ứng tuyển tại: jobs@congcaphe.com

8. Thời hạn ứng tuyển: 30/11/2019