Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (sau đây gọi tắt là “CSBMTT”) áp dụng cho trang web có địa chỉ congcaphe.com

Trong Chính Sách này, các thuật ngữ “Cộng Cà Phê”, “chúng tôi” là để chỉ Công ty TNHH Cộng Cà Phê. Chính sách này được soạn thảo nhằm giúp bạn hiểu được lí do và cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi tại trang web này.

Bằng việc truy cập trang web này, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong CSBMTT này, và bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả dưới đây.

Mục đích thu thập thông tin

Mục đích chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn để dùng trong các trường hợp sau đây:

Chia sẻ dữ liệu nội bộ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập được cho Công ty TNHH Cộng Cà Phê và các công ty thành viên với mục đích quản lý, phân tích và quyết định thích hợp, bao gồm các quyết định liên quan đến việc mở rộng và xúc tiến các đề xuất sản phẩm và dịch vụ, đơn hàng của chúng tôi hoặc đáp ứng yêu cầu khách hàng, sự vận hành của các trang web và ứng dụng khác (nếu có), cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến, đảm bảo an ninh của khách hàng khi sử dụng dịch vụ đặt hàng trực tuyến, xử lý và theo dõi các khiếu nại, yêu cầu hoặc phản hồi của khách hàng, thực hiện các chương trình khuyến mại, cập nhật và mở rộng hồ sơ dữ liệu khách hàng, thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật và cho các mục đích khác được mô tả trong CSBMTT này.

Làm việc với các nhà cung cấp

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như máy chủ trang web, gửi email, vị trí bản đồ, quy trình gửi thư, bưu chính, chuẩn bị và giao hàng theo đơn, và phân tích. Chúng tôi yêu cầu các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ này không thực hiện việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trừ khi họ đang thực hiện công việc cho chúng tôi hoặc việc tiết lộ thông tin của bạn là theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là theo yêu cầu của pháp luật, hoặc là cần thiết để thực thi các thỏa thuận và chính sách của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của Cộng Cà Phê hoặc các khách hàng và đối tác của chúng tôi.

Khách hàng đồng ý

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các công ty khác nếu bạn cho phép chúng tôi hoặc chỉ thị cho chúng tôi chia sẻ thông tin.

1. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Khi bạn sử dụng các trang của chúng tôi, chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về bạn thông qua các tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons) và các công nghệ tương tự khác. Tìm hiểu thêm về các tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons) và công nghệ tương tự
Chúng tôi cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin này trên trang web của chúng tôi cho các mục đích sau:

Để hiện thị quảng cáo phù hợp – Chúng tôi cho phép một số công ty quảng cáo thu thập các thông tin này để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi phù hợp nhất với bạn.
Để triển khai các dịch vụ với nhà cung cấp – Chúng tôi cho phép các công ty bổ sung các tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons)và công nghệ tương tự khác để tăng cường hoạt động của các dịch vụ và chức năng cụ thể của các trang web của chúng tôi.

Để liên kết tới mạng xã hội của bạn – Chúng tôi đã thêm các tính năng nhất định vào các trang web và các ứng dụng của chúng tôi để cho phép các mạng xã hội (như Facebook, Instagram, Youtube) theo dõi các hoạt động của các thành viên của họ hoặc thu thập thông tin nhất định khi họ sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Những tính năng này có thể bao gồm các công nghệ được gọi là "Thêm Vào” (Plug-ins) và "Tiện Ích” (Widgets). “Plug-ins” tạo liên kết trực tiếp giữa hai trang web và “Widgets” là những chương trình nhỏ có tính tương tác cung cấp các dịch vụ khác của công ty trên các trang web của chúng tôi.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng các trang web hoặc các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi thu thập một số thông tin về bạn và các dịch vụ mà bạn sử dụng. Thông tin chúng tôi thu thập được phân loại như sau:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: mua hàng tại cửa hàng, mở Thẻ Thân Thiết, đặt hàng tại website này, đăng ký sự kiện, hoặc khi bạn đăng kí ứng tuyển nhân sự, cung cấp thông tin đề xuất nhượng quyền. Phạm vi thông tin chúng tôi thu thập không giới hạn, bao gồm tất cả những thông tin bạn để lại cho chúng tôi trên tất cả các kênh.

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ tại cửa hàng, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc truy cập và sử dụng của bạn. Thông tin này bao gồm:

Thông Tin Về Giao Dịch Mua – Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các giao dịch của bạn tại các Cộng Cà Phê hoặc trên các trang web của chúng tôi bao gồm những sản phẩm bạn mua, mức độ thường xuyên bạn mua các sản phẩm, bất kỳ quà tặng hoặc khuyến mại liên quan đến giao dịch mua và các sản phẩm bạn đã đưa vào "danh sách muốn mua" trong thời gian tới.

Thông Tin Về Thiết Bị và Sử Dụng – Khi bạn tải về và cài đặt một trong những ứng dụng di động của chúng tôi hoặc sử dụng một máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác để truy cập vào trang web của chúng tôi, sử dụng dịch vụ hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về các thiết bị bạn sử dụng và cách bạn sử dụng nó.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác  

Chúng tôi cũng thu thập từ những thông tin công khai có sẵn. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn đăng trên một blog hay mạng xã hội. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các công ty và tổ chức khác. Bằng cách thu thập thêm thông tin về bạn, chúng tôi có thể đính chính các thông tin không chính xác, nâng cao tính bảo mật của các giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn các sản phẩm khuyến nghị và các đề nghị đặc biệt mà có nhiều khả năng là bạn quan tâm.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được theo nhiều cách thức khác nhau, bao gồm:

  • xử lý các giao dịch mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của bạn;
  • tạo điều kiện thuận lợi cho các chức năng của trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi;
  • liên lạc với bạn về đơn đặt hàng, giao dịch mua hàng, hoàn trả hàng, tài khoản, các chương trình;
  • trả lời các thắc mắc về dịch vụ khách hàng và yêu cầu về thông tin của bạn;
  • đăng ý kiến hoặc phát biểu của bạn trên các trang web của chúng tôi;
  • gửi cho bạn các chương trình khuyến mại, quảng cáo, các cuộc thi, trò chơi, bản tin mang lại lợi ích cho bạn
  • duy trì và cải thiện các trang web và các sản phẩm và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
  • phát hiện, ngăn chặn và điều tra vi phạm an ninh và gian lận; và
  • duy trì hồ sơ lưu trữ chính xác và phù hợp cho mục đích quản lý nội bộ.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 02 năm và tối đa là 10 năm. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Chúng tôi thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi. Trong khi chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình an ninh để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hệ thống hoặc mạng an toàn 100%.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Cộng Cà Phê đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: info@congcaphe.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.        

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

7. Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư Này

Chính Sách này có hiệu lực vào ngày ghi nhận ở phần trên cùng của trang web này. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách này tuỳ từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cơ bản, chúng tôi sẽ đăng Chính Sách được cập nhật trên trang này và thay đổi ngày ở phần trên cùng của trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm những cập nhật và thay đổi đối với Chính Sách này bằng cách kiểm tra ngày của Chính Sách khi bạn truy cập trang web này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi đối với Chính Sách này mà sự thay đổi có thể ảnh hưởng cơ bản đến cách mà chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn trước khi những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực bằng thông báo trên trang web này.