Cộng dành tặng bạn - Trung thu Việt Nam!
Thursday, August 23, 2018 /
Cộng dành tặng bạn - Trung thu Việt Nam!
Gìn giữ trọn vẹn truyền thống và hương vị Việt, mỗi mùa Trăng rằm tháng Tám, Cộng đều dành tặng bạn thức bánh Trung thu đặc biệt.[ READ MORE ]
31/7/2018 là cột mốc quan trọng đối với Cộng Càphê, đánh dấu ngày chúng tôi mang được tinh thần cùng văn hoá truyền thống Việt Nam nói chung cũng như văn hoá cà phê của người Việt nói riêng đến với bạn bè quốc tế.[ READ MORE ]
Cửa hàng thứ 27 trong hệ thống Cộng cà phê tại 27 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng chính thức ra mắt[ READ MORE ]
Cộng cà phê kết nạp cửa hàng thứ 26 tại số 27 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang[ READ MORE ]
fb
©2016 Cong Caphe Co., Ltd | All Rights Reserved.