“Tem phiếu” giảm 15% của Cộng trên ứng dụng Quà Tặng Galaxy Từ 17/5
Thursday, July 28, 2016 /
Hợp tác cùng Samsung, Cộng phát tem phiếu giảm giá 15% cho khách hàng trên ứng dụng Quà Tặng Galaxy. 
Các khách hàng dùng điện thoại thông minh Samsung đến 1 trong 4 cửa hàng của hệ thống Cộng cà phê, 
chỉ cần lấy mã trên ứng dụng "Quà tặng Galaxy" và xác thực để mã giảm giá 15%. 

Chương trình được áp dụng tại 4 cửa hàng của hệ thống từ ngày 17/5/2016:
Cộng 101 Hoàng Cầu
Cộng tầng 1 nhà 4F Trung Yên
Cộng 32Điện Biên Phủ, Cộng 
Cộng 152D Triệu Việt Vương.  
fb
©2016 Cong Caphe Co., Ltd | All Rights Reserved.