Cùng là nguyên liệu Trà Cổ Thụ hữu cơ, nhưng mỗi một món trong NHÓM SẢN PHẨM TRÀ SỮA lại được chúng mình sáng tạo với những ý tưởng thú vị khác nhau.