1. Vị trí làm việc: Quản lý nhóm vận hành.         

2. Thời gian làm việc: Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian cố định.

3. Trách nhiệm và mô tả công việc:

- Đảm bảo KPI được giao theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý...)

- Nghiên cứu thị trường khu vực để đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp. Thực hiện báo cáo về kế hoạch, tình hình kinh doanh của nhóm cửa hàng với cấp trên trực tiếp.

- Quản lý và xây dựng đội nhóm, nắm được định biên nhân sự của cửa hàng mình phụ trách, điều chuyển nhân sự trong phạm vị quản lý phù hợp với nhu cầu thực tế.

- Chỉ đạo hoặc hỗ trợ huấn luyện và phát triển chất lượng nhân sự theo tháng. Mỗi cửa hàng có thể có các kế hoạch huấn luyện khác nhau theo nhu cầu thực tế.

- Đảm bảo hình ảnh nhân viên và quy trình công việc trong cửa hàng, triển khai, theo dõi và đảm bảo đúng yêu cầu của các chương trình Marketing - Truyền thông - Event tại cửa hàng.

- Nắm rõ quy trình hoạt động, đặc thù của từng cửa hàng để kịp thời có hướng dẫn, phương án giải quyết.

4. Yêu cầu công việc:

- Độ tuổi : 25 tuổi trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kiến thức tốt về ngành F&B.

- Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, quản lý nhân sự.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

5. Địa điểm làm việc: Cộng Cà Phê - 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

6. Nộp đơn ứng tuyển tại: hoadt@congcaphe.com

7. Thời hạn ứng tuyển: 21/12/2019