1. Vị trí công việc: Nhân viên Kế toán thuế

2. Thời gian làm việc: Nhân viên chính thức.

3. Trách nhiệm và mô tả công việc

Bao gồm nhưng không chỉ bị giới hạn bởi những điều sau:

- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán.

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cơ sở.

- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty .

- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

- Tối thiểu hóa thuế phải nộp dựa trên sáng kiến, tư vấn của tư vấn thuế, kiểm toán để giảm thiểu chi phí; hỗ trợ tiến hành chiến lược, kế hoạch.

- Báo cáo để quản lý rủi ro về thuế, kiểm tra hoá đơn VAT, chứng từ hợp lý, hợp lệ; hạch toán hoá đơn thuế.

- Lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra; chuyển kịp thời các loại thuế theo quy định hàng năm.

- Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, quyết toán thuế năm.

- Báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

4. Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là kế toán thuế.

- Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên ngành.

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí kế toán thuế.

- Hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan ban ngành.

- Có kỹ năng quản lý/lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch/sắp xếp công việc.

- Có khả năng nắm bắt vấn đề sắc bén.

- Có khả năng hùng biện.

5. Quyền lợi

- Lương cứng: Thỏa thuận khi phỏng vấn. Các chế độ thưởng theo theo năng lực và thưởng theo quy định nhà nước.

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

- Phụ cấp tiền ăn trưa hàng tháng.

6. Địa điểm làm việc: Cộng Cà Phê - 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

7. Nộp đơn ứng tuyển tại: jobs@congcaphe.com

8. Thời hạn ứng tuyển: 15/6/2019