Cộng kết nạp cửa hàng thứ 25 tại số 11 Nguyễn Văn Huyên
Friday, July 29, 2016 /
Giải khát kiểu mẫu Cộng đổ bộ vào số 11 Nguyễn Văn Huyên
Cửa hàng thứ 25 của hệ thống Cộng cà phê tại Hà Nội trình diện khách hàng từ 7h ngày 26/04.
Với thế mạnh không gian với góc trang trí đặc biệt, Cộng Nguyễn Văn Huyên hứa hẹn là một địa điểm tiếp theo cho khách hàng của Cộng.  
[Soft-opening: 7h ngày 26/04/2016
Grand-opening: 7h ngày 30/04/2016]

fb
©2016 Cong Caphe Co., Ltd | All Rights Reserved.